Μεταξύ άλλων διακρίνονται από δεξιά Χ. Καλατζόγλου, Ε. Λάλας, Α. Στρατής, Χ. Ναβροζίδης, Η. Ριτσούδης,

Δ. Οικονομίδης,Η. Τσιούνης, Μ. Σδρέβανος (με στολή εξόδου), Δ. Μπακόλας, Κ. Σπυράκης, Γ. Τύμπας.

 

Leave a Comment