ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Aνακοίνωση απο ΥΟΟ/ΓΛΚ)

Εκταση, χρόνος ισχύος – πεδίο εφαρμογής: Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α 85 2016) για την απασχόληση των συνταξιούχων στον ιδιωτικό τομέα, έχουν εφαρμογή:α) στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι εντάσσονται στον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), εφόσον οι τελευταίοι έχουν αναλάβει εργασία ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Η Ιστορία των οικονομικών υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού: εξέλιξη – επιδράσεις – προοπτικές – προτάσεις

Περίληψη Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού από την ίδρυση τους έως και σήμερα. Με την έρευνα αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ιστορία του Οικονομικού Σώματος στις Ένοπλες δυνάμεις, από την εποχή του Καποδίστρια οπότε θεσπίστηκε το Οικονομικό Σώμα, έως τα τωρινά χρόνια. Ελέγχεται η…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More
eurolex

Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και…. οργάνωση του χρόνου εργασίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς περιόδους ανάπαυσης. Η έννοια της “ανάπαυσης” πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες χρόνου, και συγκεκριμένα ημέρες, ώρες ή και κλάσματά τους. Οι εργαζόμενοι στην Κοινότητα πρέπει να διαθέτουν ορισμένες ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, ημερησίας, εβδομαδιαίας και ετήσιας καθώς και…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Τα κυριότερα συμπεράσματα απο την προχθεσινή μας ημερίδα

  -Το θέμα της διπλης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αφορά στους εν ενεργεία συναδέλφους αφου σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νομου 4387(και εν αναμονη της οικείας εγκυκλίου αφου το καθεστως το δικό μας είναι πολύ ιδόμορφο και δεν ήταν εως σημερα υποχρεωτική η εγγραφή στο ΤΣΑΥ, για τους εν ενεργεία συναδέλφους) προβλέπεται :”..Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More