Συγκέντρωση επ’ ευκαιρία της επετείου εισόδου στη Σχολή 

Βασίλης Βραγγάλας, Σώτηρας Ιωάννης, Κανούτας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Δημήτριος, Σακελλάρης Γεώργιος,Καμπάκης Γεώργιος,Λιάμης Νίκος,

Σιάφας Χρήστος, Iωάννης Αμοιρίδης, Σίμων Καρολίδης και Δούλαλας Αθανάσιος


Leave a Comment