1. Γνωρίζεται ότι η θητεία του ΔΣ/ΜΤΑ λήγει την 16 Δεκ. 2023. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου ΑΝ.1988/39 (ΦΕΚ Α’414) «Περί ΜΤΑ», τα μέλη του υπόψη ΔΣ διορίζονται με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, μετά από πρόταση του ΑΑΣ για μία τριετία η οποία δύναται να παραταθεί ή να ανανεωθεί.
  2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου για τις θέσεις των δύο (2) μερισματούχων μελών προβλέπεται βαθμός ανωτάτου ή ανωτέρου αξκού,με τον ένα εξ αυτών να είναι κατά προτίμηση ειδικότητας Οικονομικού.
  3. Στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας, παρακαλούμε έως 1 Σεπ. 2023 να δηλώσετε τις επιθυμίες σας προς την ΕΑΑΑ (info@eaaa.gr), αναφέροντας βαθμό, ονοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ., προκειμένου αυτές να περιέλθουν στη Β3/ΓΕΑ.
    Σημειώνεται ότι, ότι πάγια θέση της ΕΑΑΑ, για την οποία έχει ζητήσει την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νόμου, είναι το μερισματούχο μέλος του ΔΣ του ΜΤΑ να είναι μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ και να προτείνεται από την ΕΑΑΑ προκειμένου να υπάρχει άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία για τα θέματα που αφορούν τους μερισματούχους.    
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου