ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41
Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr
Email: apofoitoissas@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Συγκαλείται Έκτακτη διαδικτυακή-on line Γενική Συνέλευση την 1 η Απριλίου
2023 ημέρα Σάββατο, ώρα 10:00,
για την διενέργεια αρχαιρεσιών μόνον για την
εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής καθόσον στις εκλογές μας της 4 η ς/2/2023, το
όργανο αυτό δεν κατέστη δυνατό να συγκροτηθεί σε σώμα λόγω μη επάρκειας
εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το
καταστατικό.
Τούτο αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ της 28 ης /2/2023
καθώς και ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν μόνο με ηλεκτρονική ψήφο με ειδική
εφαρμογή που θα διασφαλίζει σε απόλυτο βαθμό την διαφάνεια και την
μοναδικότητα κάθε ψήφου και το εν γένει αποτέλεσμα θα αποτελέσει πρόκριμα
στις μελλοντικές μας κανονικές εκλογές.
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές αυτές θα έχουν μόνον τα ταμειακώς εντάξει
μέλη, όσοι δηλ. θα έχουν καταβάλει τις συνδρομές των ετών 2021-2022
μέχρι και την 31 η /3/23, όρος που ίσχυσε ομοίως και κατά τις εκλογές της 4ης Φεβ
2023.
Παρακαλούμε για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ την 27 η ΜΑΡΤΙΟΥ
2023, με email στον Σύνδεσμο (apofoitoissas@gmail.com) ή στον Γενικό
Γραμματέα (pashouath@yahoo.gr).
Αναλυτικές οδηγίες και τεχνικές λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας της
ηλεκτρονικής ψήφου θα ανακοινωθούν έγκαιρα στον ιστότοπο του Συνδέσμου
και στο facebook από τον διαχειριστή μας.

Αθήνα 3 η Μαρτίου 2023


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατσουράκος Φώτιος / Πάσχου Αθανάσιος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου