ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Χαρ. Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1, Ηλιούπολη, ΤΚ 163 41 

Ιστοσελίδα : www.apofoitoissas.gr                     Email: apofoitoissas@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ:  ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

1.  Ανακοινώνουμε ότι μετά τα αποτελέσματα των Εκλογών της 4ης /2/23 συνήλθε το νέο ΔΣ και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

Πατσουράκος Φώτιος στο αξίωμα του Προέδρου.

Μάρκου Στέλιος στο αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου και ως υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων.

Διαμαντίδης Βασίλειος στο αξίωμα του Β’ Αντιπροέδρου ως υπεύθυνος για την κάλυψη ζητημάτων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου στην Βόρεια Ελλάδα.

Πάσχου Αθανάσιος στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα.

Μανουσαρίδης Σάββας στο αξίωμα του Ταμία.

Κοντός Βασίλειος, μέλος ΔΣ, υπεύθυνος για νομικά ζητήματα. 

Κυριακόπουλος Νικόλαος, μέλος ΔΣ, υπεύθυνος για θέματα ε.ε. μελών.

2.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή δεν δύναται να συγκροτηθεί σε σώμα λόγω μη επάρκειας εκλεγμένων μελών. Για το θέμα αυτό θα συνέλθει το ΔΣ προκειμένου να αποφασισθεί η διενέργεια νέων εκλογών μόνο για την ΕΕ.  

                                                                                                        Αθήνα 18η Φεβρουαρίου 2023

                                                         

Για το ΔΣ, ΣΑ/ΣΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φώτιος Πατσουράκος   Αθανάσιος Πάσχου
Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου