Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ

4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)
(ένας (1) μέχρι πέντε (5) σταυροί)


ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Βασίλειος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Σμήναρχος ε.α.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Παναγιώτης – ΥΓΕΙΟΝ/ΙΑΤΡΟΣ, Ταξίαρχος ε.α.
ΚΑΣΣΑΡΑΣ Γεώργιος – ΥΓΕΙΟΝ/ΙΑΤΡΟΣ, Ταξίαρχος ε.α.
ΚΟΝΤΟΣ Βασίλειος – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ, Συνταγματάρχης ε.α.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος – ΥΓΕΙΟΝ/ΙΑΤΡΟΣ, Σμήναρχος (ΥΙ) ε.ε.
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Σάββας – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Αντιστράτηγος ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Υποναύαρχος ε.α.
ΠΑΣΧΟΥ Αθανάσιος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Υποπτέραρχος ε.α.
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Φώτιος – ΥΓΕΙΟΝ/ΙΑΤΡΟΣ, Αντισυνταγματάρχης ε.α.
ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ Πέτρος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Αρχιπλοίαρχος ε.α.
ΣΠΑΝΟΣ Αναστάσιος – ΥΓΕΙΟΝ/ΙΑΤΡΟΣ, Αντιναύαρχος ε.α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΕ)
(ένας (1) μέχρι δύο (2) σταυροί)


ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Βασίλειος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Σμήναρχος ε.α.
ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Συνταγματάρχης ε.α.
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Σάββας – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Αντιστράτηγος ε.α.
ΜΑΡΚΟΥ Στέλιος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Υποναύαρχος ε.α.
ΠΑΣΧΟΥ Αθανάσιος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Υποπτέραρχος ε.α.
ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ Πέτρος – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Αρχιπλοίαρχος ε.α.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου