Γνωρίζεται, σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ, ότι:

Ο ΕΦΚΑ εναρμονίζει, όπως έχει υποχρέωση από την νομοθεσία, το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ των παλαιών συνταξιούχων (δηλαδή εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016) και των νέων συνταξιούχων (που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Μάιο του 2016) που παράλληλα εργάζονται.

Με βάση τον νόμο 4670/2020, για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν με βάση τον νόμο 438/2016. Στον ίδιο νόμο υπήρχε η πρόβλεψη για αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Μάλιστα δόθηκε μια μεταβατική περίοδος η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022 (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 78 Ν. 4690/2020). Από 1η Μαρτίου 2022 επομένως ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ασχέτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016 και ανεξάρτητα από το είδος της απασχόλησης, δηλαδή μισθωτή εργασία η αυτοαπασχόληση / ελευθέριο επάγγελμα.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα στον ΕΦΚΑ, καλούνται να το πράξουν προσερχόμενοι στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και για διευκόλυνση τους δίνεται η δυνατότητα αυτή μέχρι τις 31 Μαΐου. Υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Σημειώνεται ότι, συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν ήδη δηλώσει την απασχόλησή τους δεν απαιτείται να την ξαναδηλώσουν.

Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαΐου για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο προστίμου ίσο με 12 συντάξεις. Τέλος, για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη δηλώσει την παράλληλη εργασία τους, η αναπροσαρμογή της σύνταξης τους θα φανεί για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων Απριλίου (τέλος Μαρτίου). Σε περίπτωση παλιάς δήλωσης απασχόλησης και μη έναρξη περικοπής της συνταξης κατα 30%, στο μικτο ποσο αυτης, τοτε απαιτειται επικοινωνια με τον ΕΦΚΑ και η επανυποβολη της δήλωσης για αποφυγή τυχόν επιβολής προστίμου.

Για τα μελη μας που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις και που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (απόστρατοι) μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση της απασχόλησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι έναρξης (επιχειρηματικής / αυτοαπασχολησης) δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ η αναγγελία πρόσληψης σε περίπτωση μισθωτής εργασίας, επικοινωνώντας με το τμήμα μεταβολών συντάξεων με τους παρακάτω τρόπους:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ            
Προϊστάμενος        
T: 210-3275254
Φ: 210-3275103  
E: tm.daponsynt.dienmet@efka.gov.gr
Εισηγητές
T: 210-3275254, T: 210-3275123, Τ: 210-3275090
T: 210-3275099, T:210-3275160, T:210-3275251,
T:210-3275210,  T:210-3270558, T:210-3275175,

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου