Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα Επιδόματα Κινδυνου ΕΔ

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα Επιδόματα Κινδύνου ΕΔ (πτητικό,. καταδυτικό, και τα αντίστοιχα) με βάση την οποία τα ως άνω επιδόματα καθίσταται αφορολόγητα σε ποσοστό 100%

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More