Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΝ
με θέμα Προσωπικό-Διοικητικά (Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στα Μικρά Νησιά από Κινητό Υγειονομικό Κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και

με Αριθμ. Πρωτ : 211/2021 από 07 Δεκ 2021

για ενημέρωση των ιατρών μελών του Συνδέσμου και ανάληψη τυχόν ενεργειών!

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment