Έγγραφο ΕΑΑΝ εθελοντική προσφορά ΠΦΥ σε Μικρά Νησιά

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της ΕΑΑΝμε θέμα Προσωπικό-Διοικητικά (Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στα Μικρά Νησιά από Κινητό Υγειονομικό Κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και με Αριθμ. Πρωτ : 211/2021 από 07 Δεκ 2021 για ενημέρωση των ιατρών μελών του Συνδέσμου και ανάληψη τυχόν ενεργειών!

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More