Νομισματική Κρίση στην Τουρκία

Τα ενδεχόμενα «εξαγωγής» της κρίσης..δυτικά και προσφυγής στο ΔΝΤΚινδυνεύει με κατάρρευση η Τουρκική οικονομία; Είναι πράγματι βυθισμένη στηδίνη μιας βαθειάς οικονομικής κρίσης η Τουρκία; ;Eχουν βάση αυτά πουκυκλοφορούν στα διεθνή ΜΜΕ, όπως : «πανικός στην Τουρκία..», «στην άβυσσο ηλίρα..» και άλλα παρόμοια σχετικά με τη ραγδαία υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας.Πράγματι, ένα Ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More