424 Ν ΦΩΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

424 Ν ΦΩΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

“Ο ΣΑ/ΣΣΑΣ αποχαιρέτησε τον πρώην Δντη του 424 ΓΣΝΕ Υπτγο (ΥΙ) Ιωσηφίδη Μιχαήλ και συνεχάρη τον αναλαβόντα νέο Δντη Ταξχο (ΥΙ) Γκούβα Γεώργιο .

Στην φωτογραφία η επίδοση αναμνηστικού από τον ΣΑ ΣΣΑΣ /Παραρτήματος Θεσσαλονίκης  στον αποχωρούντα λόγω ευδοκίμου αποστρατείας Υποστράτηγο (ΥΙ) Μιχαήλ Ιωσηφίδη από τον ΣΑ ΣΣΑΣ  .

Παραβρέθηκαν από τον ΣΑ ΣΣΑΣ οι Β` Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Σμχος (Ο) ε.α. Βασίλειος Διαμαντίδης και ο Υπτγο (Σ) ε.α. Αντώνιος Ορφανός.

Θεσσαλονίκη  16/3/2021

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου