Προτάσεις Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ στο Αίτημα της ΣΣΑΣ για Ονοματοδοσία της Πλατείας Έμπροσθεν Διοικητηρίου & άλλων Διοικητικών Δομών της ΣΣΑΣ (Τάγμα Μαθητών, 1ος-2ος-3ος & 4ος Λόχος)

 

ΣΧΕΤ: ΣΣΑΣ/email-επιστολή Δντού Σπουδών Γεν. Αρκτρου Ευστ. Χρόνη

 

Κατόπιν του σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του Συνδέσμου και μεγάλος αριθμός μελών μας εξέλαβαν θετικά το αίτημά σας, γεγονός που μας ενθάρρυνε να το εξετάσουμε σε βάθος και με τη σοβαρότητα που του αρμόζει, όπως και πράξαμε.

 

Για το σκοπό αυτό και μετά από ικανό αριθμό σχετικών με το θέμα προτάσεων εκ μέρους των μελών μας, το ΔΣ του Συνδέσμου αξιολογώντας με υπευθυνότητα τις προτάσεις αυτές και τα λοιπά διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία, συνεδρίασε εκτάκτως με μοναδικό θέμα το αίτημά σας, Αποφάσισε Ομόφωνα και προτείνει Ονοματοδοσία χώρων και διοικητικών δομών στη ΣΣΑΣ αντίστοιχα, ως ακολούθως :

 

 

             -ΠΛΑΤΕΙΑ, έμπροσθεν διοικητηρίου. Το ΔΣ ομόφωνα προτείνει να ονομαστεί σε «Πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια», το όνομα δηλ. του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, που υπήρξε στρατιωτικός ιατρός, μέλος του πρώτου Ιατρικού Συλλόγου στη χώρα (1801) και ιδρυτής των υγειονομικών μονάδων στην Ελληνική πολιτεία.

 

             -ΤΑΓΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ. Το ΔΣ  ομόφωνα προτείνει να ονομαστεί σε «Τάγμα Μαθητών Παναγιώτη Συμεωνίδη». Ο καθηγητής Συμεωνίδης υπήρξε μεταξύ άλλων απόφοιτος της Σ.Ι.Σ. (1953), τακτικός καθηγητής (1980) και πρόεδρος της ιατρικής σχολής ΑΠΘ (1993) και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (2001).

 

             -ΛΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ.  Το ΔΣ ομόφωνα προτείνει για κάθε ένα από τους τέσσερεις Λόχους την ακόλουθη Ονοματοδοσία :

 

                         

1ος ΛΟΧΟΣ, ως «Λόχος Β. Χλωρόκωστα», που υπήρξε στρατιωτικός ιατρός, απόφοιτος της ιατρικής σχολής στη Λυών της Γαλλίας, εμπνεύστηκε και εισηγήθηκε την ίδρυση της Σ.Ι.Σ .

 

 

                         

2ος ΛΟΧΟΣ, ως «Λόχος Χαράλαμπου Φλώκου», πρώτου Διοικητή της Σ.Ι.Σ. όταν η σχολή είχε έδρα την Αθήνα, 1926-1928, και εναλλακτικά ως «Λόχος Δημήτρη Συλλαϊδόπουλου», πρώτου Διοικητή της Σ.Ι.Σ. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 1947.

 

   

             3ος ΛΟΧΟΣ, ως «Λόχος Γεώργιου Πιλάβιου» και εναλλακτικά ως «Λόχος Ιωάννη Πετρίδη». Οι ανωτέρω στρατιωτικοί κτηνίατροι έφθασαν στους ανωτάτους βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας, ο μεν πρώτος ίδρυσε την Στρατιωτική Κτηνιατρική Υπηρεσία και συνέγραψε βιβλία σχετικά με την επιστήμη του και ο δεύτερος ίδρυσε την Ελληνική Κτηνιατρική Υπηρεσία.

 

 

             4ος ΛΟΧΟΣ, ως «Λόχος Παναγιώτη Ζωγράφου» που υπήρξε ο πρώτος Διοικητής της ΣΣΑΣ στην σημερινή της ονομασία. Οργάνωσε με επιτυχία το μεταβατικό στάδιο μετατροπής της ΣΙΣ στο νέο της όνομα, διατηρώντας και ενισχύοντας τη φήμη της στις επιστήμες υγείας αλλά και στις επιστήμες Νομικών και Οικονομικών σπουδών.

 

           

Αθήνα 03  Δεκεμβρίου 2020

 

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Πατσουράκος Φώτιος                Πάσχου Αθανάσιος

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου