Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Διαβιβαζεται επιστολή της Διεύθυνσης Σπουδων της Σχολής μας προς ενημερωση και τυχόν προτάσεις σας ,οι οποίες παρακαλω να έχουν αποσταλεί τεκμηριωμενες στο mail της Σχολής όχι αργότερα από τις 3 Δεκεμβρίου 2020.
 

 
Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου, σεβαστοί συνάδελφοι
Η Σχολή προτίθεται να προβεί σε ονοματοδοσία του Τάγματος Μαθητών, των 4 Λόχων Μαθητών και της Πλατείας έμπροσθεν του Διοικητηρίου, με τα ονόματα στρατιωτικών ηρώων οι οποίοι:

-Είτε υπήρξαν απόφοιτοι της ΣΙΣ/ΣΣΑΣ.
-Είτε υπηρέτησαν την πατρίδα ως Αξιωματικοί ειδικότητας αντίστοιχης με αυτής των αποφοίτων της ΣΣΑΣ.

Κατόπιν του παραπάνω, παρακαλούμε τα μέλη του συνδέσμου να υποβάλλουν στην Σχολή (email: ssasarmy@gmail.com) προτάσεις με προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην πατρίδα και διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Για κάθε μία από τις προσωπικότητες που θα προταθεί, παρακαλούμε όπως συμπεριληφθεί ένα σύντομο βιογραφικό, καθώς και τις πηγές από τις οποίες αντλήσατε τις πληροφορίες.
 
Για την Σχολή
Γ/Αρκτρος Ευστάθιος ΧρόνηςΔιευθυντής Σπουδών
τηλ. 2310962003
 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Πατσουράκος Φώτιος                Πάσχου Αθανάσιος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου