Με τον νόμο 4387/2016 προβλεπόταν στο άρθρο 20 ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση πριν την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου , δηλαδή πριν από την 12/05/2016, δεν θα είχαν καμία περικοπή στην σύνταξή τους.

 

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 τροποποιείται το άρθρο 20 με το άρθρο 27 και ενώ διορθώνεται έν μέρει η αδικία της μεγάλης περικοπής στις συντάξεις των απασχολούμενων συνταξιούχων, μειώνοντας το ποσοστό περικοπής της σύνταξης από το 60% στο 30%, συντελείται μια νέα αδικία και παύει πλέον να ισχύει η εξαίρεση της περικοπής της σύνταξης των συνταξιούχων απασχολούμενων προ της 12/05/2016, με υποχρέωση ένταξης τους στις συγκεκριμένες διατάξεις από 01/03/2021.

Ο Συνδεσμος αποφοιτων ΣΣΑΣ, αντιλαμβανόμενος την τεράστια αδικία η οποία πλήττει μεγάλο μέρος του ιατρικού κλάδου ( στρατιωτικούς, πανεπιστημιακούς και ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ) καθως και των λοιπών ειδικοτήτων των μελων του ,οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν και συνέχιζαν να εργάζονται , με συνεχείς παρεμβάσεις του ,ζητούσε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης ή έστω την παράταση της εξαίρεσης περικοπής των συντάξεων των συγκεκριμένων συνταξιούχων για ένα ακόμα χρόνο ώστε να κατατεθούν επίσημα οι σχετικές απόψεις και προτάσεις.

 

Με τον νόμο 4690/2020 ( ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020 – πατήστε ΕΔΩ ) ικανοποιήθηκε μερικώς το αίτημα μας και στο άρθρο 78 δίνεται μια επιπλέον παράταση ενός έτους αφού προβλέπεται ότι η υπαγωγή των συγκεκριμένων απασχολούμενων συνταξιούχων στις εν λόγωδιατάξεις, δηλαδή η περικοπή της σύνταξης τους κατά 30% , θα ξεκινήσει την 01/03/2022 .

 

Ο ΣΑ/ΣΣΑΣ θα συνεχίσει τον αγώνα , μέσω κατάθεσης επιστημονικής μελέτης και πρότασης, για πλήρη κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης υποστηρίζοντας την άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία τυπική και ουσιαστική μείωση οποιασδήποτε σύνταξης.

 

 

Με εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Πατσουράκος Φώτιος                Πάσχου Αθανάσιος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου