Απασχόληση συνταξιούχων και καταβολή μειωμένης σύνταξης

Με τον νόμο 4387/2016 προβλεπόταν στο άρθρο 20 ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση πριν την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου , δηλαδή πριν από την 12/05/2016, δεν θα είχαν καμία περικοπή στην σύνταξή τους.   Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 τροποποιείται το άρθρο…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More