1. Την 30-1-2020 σήμερα Πέμπτη και ώρα 21:00 συνήλθε, στα γραφεία του Ομίλου HealthExpert, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου κ. Πατσουράκου Φωτίου το νέο διοικητικό συμβούλιο, που προήλθε από τις εκλογές του Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ. την 25-1-2020, με θέμα ημερήσιας διάταξης .

2.Παρευρέθηκαν οι εκλεγέντες σύμβουλοι: Πατσουράκος Φώτιος, Κυριακόπουλος Νικόλαος, Κοντός Βασίλειος, Πλακιώτης Ανάργυρος και Πάσχου Αθανάσιος ενώ υπήρξε και συνεχής τηλεματική ,τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Διαμαντίδη Βασίλειο στην Θεσσαλονίκη και τον κ. Μάρκου Στυλιανό που δεν παρεβρέθηκε λόγω ασθενείας.

3.Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πατσουράκος Φώτιος χαιρέτησε τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Διάβασε τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., όπως ορίζονται από το καταστατικό, ζητώντας ταυτόχρονα την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Προέδρου, του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου και του Ταμία. Κατά την ψηφοφορία εξελέγχθηκαν ομοφώνως, οι παρακάτω αναφερθέντες, στις θέσεις:

α. Πατσουράκος Φώτιος με το αξίωμα του Προέδρου.

β. Μάρκου Στυλλιανός με το αξίωμα του Α’ Αντιπροέδρου

γ. Διαμαντίδης Βασίλειος με το αξίωμα του Β’ Αντιπροέδρου για την κάλυψη δραστηριοτήτων του Συνδέσμου στην Βόρεια Ελλάδα.

δ. Πάσχου Αθανάσιος με το αξίωμα του Γραμματέα.

ε. Κυριακόπουλος Νικόλαος με το αξίωμα του Ταμία.

στ. Πλακιώτης Ανάργυρος, ως υπεύθυνο των Δημοσίων Σχέσεων – Γραφ. Τύπου
.Κοντός Βασίλειος, ως Μέλος Δ.Σ.

4.Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος ευχήθηκε στα πρόσωπα του Δ.Σ. την επιτυχία στο έργο τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

Πατσουράκος Φώτιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάσχου Αθανάσιος

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μάρκου Στυλλιανός

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμαντίδης Βασίλειος

Ο ΤΑΜΙΑΣ                          

Κυριακόπουλος Νικόλαος

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ.

Πλακιώτης Ανάργυρος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Κοντός Βασίλειος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment