Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού,

ΚΑΛΕΙ σε:

(Α) Τακτική Γ.Σ.,

Τα μέλη του Συνδέσμου να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Σεβαστουπόλεως 113, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ημέρα Παρασκευή 17/01/2020 και ώρα 07:30 , λαμβανομένου υπόψη ότι η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών. 

 

Κατά τη ΓΣ θα τεθούν υπό κρίση και έλεγχο των μελών τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

– Ο απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος που πέρασε.
– Η υποβολή της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
– Ο προϋπολογισμός του επομένου έτους.
– Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ για την τριετία 2020-2022.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην ανωτέρω ημερομηνία, τότε η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, με τα ίδια προς συζήτηση θέματα, την 25η Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

(Β) Αρχαιρεσίες

Την ίδια ημερομηνία, δηλ. στις 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 θα διενεργηθούν οι Αρχαιρεσίες (εκλογές) του Συνδέσμου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ για την τριετία 2020-2022, υπενθυμίζοντας ότι κατά το άρθρο 14 του Καταστατικού, «δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά εντάξει, τακτικά μέλη του Συνδέσμου» δηλ. η καταβολή της Συνδρομής των 10 €. (για το άρθρο 14 του καταστατικού πατήστε ΕΔΩ)

Η κατάθεση του ποσού της Συνδρομής των 10€ θα πρέπει να γίνει στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον ακόλουθο αριθμό λογαριασμού του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ :
IBAN GR4601100890000008948004273.

Οδηγίες κατάθεσης-πατήστε ΕΔΩ

Οι Υποψηφιότητες για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φάξ ή e-mail) στον Γραμματέα του ΔΣ οκτώ (8) ημέρες προ των εκλογών, δηλ. μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα.

 

Για το έγγραφο αίτησης υποψηφιότητας για το Δ.Σ. πατήστε ΕΔΩ

Για το έγγραφο αίτησης υποψηφιότητας για την Εξελεγκτική επιτροπή πατήστε ΕΔΩ

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Πατσουράκος Φώτιος                Κυριακόπουλος Νίκος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου