Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΣΣΑΣ με θέμα “Δημιουργία Μουσείου- Κειμηλιοθήκης ΣΣΑΣ” και καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετέχουν ενεργά, στον βαθμό που μπορούν:

 

 

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας καταστήσουμε κοινωνούς της προθέσεως της Σχολής να προβεί σε δημιουργία Μουσείου- Κειμηλιοθήκης στο προσεχές διάστημα.

 

Στα πλαίσια αυτά σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας ώστε, όποιος διαθέτει κειμήλια και επιθυμεί να τα παραχωρήσει ή να τα δανείσει στη Σχολή προκειμένου να εκτεθούν στο Μουσείο της, να έρθει σε επαφή με το Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 2310962001 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ssas@army.gr.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και προσβλέπουμε στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία μας αναφορικά με τη δράση αυτή προκειμένου να αναδειχθεί η ιστορία της Σχολής.”

 

 

 

Μετά Τιμής

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Πατσουράκος Φώτιος             Κυριακόπουλος Νίκος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου