Μείωση κατά 50% της ασφαλιστικής εισφοράς με την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης

      1. Με την παράγραφο 13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 καθορίσθηκε ότι όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης.      2. Στην υπ’ αριθ. 14/8.3.2108 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More