Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που έχει ο Σύνδεσμός μας για το μέλλον της σχολής μας, στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου μας την 20/1/2018 απεφασίσθη και εδόθη εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. να προβεί σε συγκρότηση ομάδας εργασίας εκπόνησης προτάσεων που θα αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της σχολής καθώς και στην ποικιλομορφία εκπαίδευσης των μαθητών της.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν για έγκριση στο Δ.Σ. του Συνδέσμου ο οποίος εν συνεχεία θα τις προωθήσει μετά από επεξεργασία στην Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία .

 

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από εξέχοντα μέλη αποφοίτων της σχολής των οποίων το κύρος και οι γνώσεις θα αποτελέσουν παρακαταθήκη στην μελλοντική εξέλιξη, αναβάθμιση και μακροημέρευση της Σχολής μας.

 

 

 

 

Για το Διοικητικό συμβούλιο

        Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

 

 

 

Φώτιος Πατσουράκος                                           Νικόλαος Κυριακόπουλος

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου