Η Μακεδονία είναι μία μόνο και είναι Ελληνική

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών  Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και λόγω των εν εξελίξει διεθνών διπλωματικών διαβουλεύσεων  για το Μακεδονικό ζήτημα, συνεδρίασε στις 16-1-2018 και αφού έλαβε υπόψη :

 

Α.     Το καταστατικό του Συνδέσμου στους σκοπούς του οποίου μεταξύ άλλων προβλέπεται «η διαφύλαξη των ανθρωπίνων και Ελληνικών αξιών» και «η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για θέματα επιστημονικά, πολιτιστικά, εθνικά…».

 

Β.     Τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά επιστημονικά  στοιχεία που αποδεικνύουν την Ελληνικότητα της Μακεδονίας από αρχαιοτάτων χρόνων και τους μαρτυρικούς αγώνες τους έθνους στου οποίους έλαβε μέρος και το Υγειονομικό για την διασφάλιση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας.

 

Γ.     Την αυτονόητη θέση ότι ο Σύνδεσμος δεν ασκεί εξωτερική πολιτική, συζητά όμως το θέμα καθόσον οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ψευδωνυμία και τις ενέργειες περί αλυτρωτισμού από το γειτονικό κράτος, ανησυχούν τα μέλη του που ζητούν από τον Σύνδεσμο να λάβει θέση.   

 

Δ.      Τα ψηφίσματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ομογένειας,  της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών φορέων της βορείου Ελλάδος, όπου έχει την έδρα της η ΣΣΑΣ, και τα οποία εκφράζουν παντοιοτρόπως τη βούληση συμπάντων των Μακεδόνων να μη δεχτούν τον σφετερισμό, από την γείτονα χώρα, της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Ιστορίας.

 

Ε.     Το γεγονός ότι το γειτονικό κράτος με το προσωρινό όνομα FYROM, αναγνωρίστηκε μεν από τα δύο τρίτα των χωρών του ΟΗΕ με το συνταγματικό του όνομα, όμως ουδείς Διεθνής ή Περιφερειακός Οργανισμός (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ) το έχει αναγνωρίσει με το όνομα αυτό.

 

ΣΤ.     Το γεγονός ότι ή Ελλάδα από την ίδρυση του νεοσύστατου γειτονικού κράτους μέχρι σήμερα, είναι στην πλέον πλεονεκτική διαπραγματευτική θέση από πάσης πλευράς αλλά και ως παράγοντας εγγύησης συνοχής και σταθερότητας στην περιοχή.      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το ΔΣ του Συνδέσμου τάσσεται υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας με όλες τις γειτονικές χώρες.

 

Η Μακεδονία με τα μνημεία της, τον αρχαιολογικό πλούτο της, τον πολιτισμό της, τις θυσίες των Μακεδόνων και όλων των Ελλήνων, είναι Ελληνική και ότι η Μακεδονία είναι η ψυχή του Ελληνισμού.

 

Το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ  με το παρόν ψήφισμα εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για την υπό διαπραγμάτευση ονοματοδοσία του γειτονικού κράτους και την φημολογούμενη αναγνώρισή του με όνομα που δεν θα είναι αποδεκτό από όλους τους απανταχού Έλληνες.

 

Τασσόμαστε υπέρ μιας Συνολικής Λύσης που εκτός από το όνομα, στο οποίο αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι ότι η Μακεδονία είναι μία μόνο και είναι Ελληνική, θα περιλαμβάνει και τα άλλα ζητήματα (εθνολογικό, γλώσσα, σύμβολα, ταυτότητα κλπ). Οποιαδήποτε λύση αν δεν είναι πραγματική θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα με τη γείτονα χώρα στο μέλλον, θεωρώντας  απαραίτητη την απάλειψη όλων των αλυτρωτικών στοιχείων, την τροποποίηση σχετικών διατάξεων του Συντάγματός της με τις επεκτατικές στις Ελληνικές περιοχές βλέψεις και την απομάκρυνση αγαλμάτων και μνημείων που σφετερίζονται την αρχαιολογική Ελληνική ιστορία και πολιτισμό.

 

Συμμερίζεται τις ανησυχίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και στηρίζει τις θέσεις της προς αποφυγή της συνέχισης του αλυτρωτισμού αναφορικά με την υφιστάμενη Σχισματική «Μακεδονική» Εκκλησία, η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις λοιπές Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες.

 

Το ΔΣ με το παρόν ψήφισμα καλεί την Ελληνική Πολιτεία να πράξει το ιστορικό και πατριωτικό της καθήκον υπερασπιζόμενη την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας και ταυτόχρονα ενθαρρύνει τα μέλη του Συνδέσμου να πράξουν αναλόγως και κατά την κρίση τους διαχρονικά στηρίζοντας ενεργά τις ανωτέρω θέσεις.

 

                                                                                   

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2018

 

 

Για το Διοικητικό συμβούλιο

 

        Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας

 

 

 

Φώτιος Πατσουράκος                                           Νικόλαος Κυριακόπουλος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου