Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την 6η Οκτωβρίου 2017 συζητήθηκε ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και του Συντονιστικού Συμβουλίου (μεταξύ άλλων αιτήσεων) για την ακύρωση της υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/2016 (ΦΕΚ 1605/Β/07-06-2016) Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως που αφορά την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 (12.5.2016) συντάξεων.

Επίσης συζητήθηκαν και οι πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης που κατέθεσαν μόνον οι παραπάνω Ενώσεις σχετικά με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του επιζώντος συζύγου λόγω θανάτου. Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν το μέλος μας Καρανίσας Θωμάς και το μέλος του Δ.Σ. Κοντός Βασίλειος. Από τον Πρόεδρο του ΣτΕ δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 6.11.2017 για να καταθέσουν σχετικό υπόμνημα και στη συνέχεια, αφού λάβει χώρα διάσκεψη της Ολομελείας, αναμένεται να εκδοθεί απόφαση.

  Μετά Τιμής

                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πατσουράκος Φώτιος             Κυριακόπουλος Νίκος

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου