Προαγωγές στο Δικαστικό Σώμα

  Με χαρά και υπερηφάνεια σας γνωριζω τις τελευταίες  εξελίξεις  στο χώρο του δικαστικου  σωματος. Χαρά γιατί είναι ΣΣΑΣΙΤΕΣ…υπερηφάνεια γιατί οι δύο πρώτοι είναι φίλοι και συμμαθητές. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4823 Τεύχος Γ’ 663/07.07.2017   2    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 5η Ιουλίου 2017, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More