Συνεστήθη σε Σώμα, με απόφαση των νεοεκλεγέντων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες κατά την Γενική Συνέλευση της 13ης Νοεμβρίου 2016 και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ είναι:

 

Πατσουράκος Φώτιος Πρόεδρος,

 

Πάσχου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος, με αρμοδιότητες στην εκπροσώπηση τύπου του Συνδέσμου και σε σχετιζόμενα με την οικονομική ενημέρωση και επικοινωνία θέματα.

 

Διαμαντίδης Βασίλειος Β΄Αντιπρόεδρος, με αρμοδιότητες τα ζητήματα και την προβολή του Συνδέσμου στη βόρεια Ελλάδα.

 

Κυριακόπουλος Νικόλαος Γραμματέας,

 

Μακρής Γεώργιος Ταμίας,

 

Μάρκου Στέλιος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Διαχειριστής της ιστοσελίδας του Συνδέσμου “apofoitoissas.gr” και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

 

Κοντός Βασίλειος Υπεύθυνος της Νομικής Εκπροσώπησης του Συνδέσμου.

 

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας

Φώτιος Πατσουράκος         Νικόλαος Κυριακόπουλος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου