Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, την Πέμπτη
3 Νοεμβρίου 2016, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 26ου Ιατρικού
Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), οι εργασίες του οποίου λαμβάνουν
χώρα το διάστημα  3-5 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Το ΙΣΕΔ διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με σκοπό τη παρουσίαση του
επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΕΔ). Το έργο αυτό επιτελείται σε όλη την Ελληνική επικράτεια από στελέχη
όλων των ειδικοτήτων (Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Κτηνίατροι,
Ψυχολόγοι) και ακολουθεί την πρόοδο και τα επιτεύγματα των επιστημών υγείας.

Ο ΑΝΥΕΘΑ στην ομιλία του ανέφερε (η απορία μας φυσικά και εξακολουθεί να υφίσταται:
γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμος των εισακτέων ιατρών στη ΣΣΑΣ-διαρκώς μειούμενος,
τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον- αντι της πρόσληψης
επικουρικών ιατρών?) :

 


«Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να κηρύξω απόψε
την έναρξη του 26ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα συνέδριο, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επιστημονική εκδήλωση του
υγειονομικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο έχει ως μόνιμη
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ένα πολυθεματικό συνέδριο, που χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια,
αντικατοπτριζόμενη στο πλήθος των συμμετοχών, καθώς και στο άνοιγμα
που έχει συντελεστεί προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας
έτσι το υψηλό επιστημονικό κύρος της όλης διοργάνωσης.

Με την ενεργή συμμετοχή όλων των συνέδρων, αξιοποιείται ο τεράστιος
όγκος πληροφοριών και οι νέες γνώσεις τους, που μαζί με την προσωπική
εμπειρία καθένα από εσάς, οδηγεί στην πραγματική γνώση.

Εξάλλου και ο τίτλος του συνεδρίου «Σύγχρονες προσεγγίσεις-Μελλοντικές
Προκλήσεις», δίνει μια γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει και για το
εύρος των δραστηριοτήτων του υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβάζοντας το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου αντιλαμβάνεται κανείς την
επιστημονική προσπάθεια του προσωπικού του Υγειονομικού Σώματος των
Ενόπλων Δυνάμεων.

Επιπλέον, γίνονται γνωστοί οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το υγειονομικό
και κυρίως το πολύπλευρο και αναντικατάστατο έργο που προσφέρει. Το προσφέρει
στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέλη των
οικογενειών τους, στο πολιτικό προσωπικό αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας,
ιδιαίτερα σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Φέρνετε σε πέρας την
αποστολή σας,με εξαιρετική επιτυχία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε,
ξεπερνώντας πολλές φορές τον εαυτό σας και τα όρια σας.

Όπως έχω διαπιστώσει και εγώ από τις επισκέψεις μου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και
τις Μονάδες Υγειονομικού, παρέχετε υψηλού επιπέδου ιατρονοσηλευτική φροντίδα σε όλους
τους δικαιούχους νοσηλείας. Με τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών παροχής υπηρεσιών
υγείας, την αναβάθμιση τους, όπου απαιτείται και με τη δημιουργία νέων, όπως με τη
Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) στο ΝΝΑ και με τη
προώθηση της διακλαδικότητας και της διαλειτουργικότητας, οι υπηρεσίες υγείας εκσυγχρονίζονται
και γίνονται ποιοτικότερες, για το ευρύ κοινωνικό σύνολο.

Εξάλλου το Υγειονομικό των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας και με άλλους σχετικούς με τη δημόσια υγεία φορείς.

Το ΥΠΕΘΑ συνδράμει με την παροχή υπηρεσιών υγείας από Στρατιωτικούς και Οπλίτες ιατρούς
σε περιφερειακά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ. Από το Φεβρουάριο του 2016 δίνουμε
τη δυνατότητα σε Οπλίτες ιατρούς ταυτόχρονα με τη θητεία τους να εκπληρώνουν και το αγροτικό τους,
εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στελέχωση, του δυτικότερου Περιφερειακού Ιατρείου της χώρας,
που καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων στους Οθωνούς.

Επίσης, είναι γνωστή σε όλους η συνδρομή μας μέσω της διάθεσης πτητικών μέσων για τις αεροδιακομιδές,
της προσφοράς αίματος από τις εθελοντικές αιμοδοσίες στελεχών και οπλιτών.

Το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετέχει επίσης ενεργά στην καταπολέμηση των
εξαρτήσεων, με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε με το Υπουργείο Υγείας και
συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,
για την αντιμετώπιση υγειονομικών θεμάτων, κοινού ενδιαφέροντος.

Θα ήθελα αυτές τις αναφορές που αφορούν στις συνέργιες μας με το Υπουργείο Υγείας να τις κλείσω με
το εξής: Είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού υγειονομικού προσωπικού,
για την ενίσχυση των στρατιωτικών νοσοκομείων. Και μαθαίνοντας από τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος
επεκτείναμε το μέτρο, ώστε εφεξής να αφορά και ιατρούς, οι οποίοι θα καλύπτουν τις επιτακτικές ανάγκες
που αντιμετωπίζουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Η κοινωνική προσφορά του υγειονομικού είναι ένα από τα πεδία στα οποία έχετε δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο
των Ενόπλων Δυνάμεων και έχετε συνδεθεί με το κοινωνικό σύνολο, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης και
ασφάλειας. Στα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν πλέον πρόσβαση όλοι οι πολίτες στα εξωτερικά ιατρεία και
διατίθεται καθημερινά αριθμός απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η διεξαγωγή ειδικών διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε
ορισμένα εξειδικευμένα εργαστήρια και κέντρα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Τέλος, κάτοικοι ακριτικών
νησιών νοσηλεύονται και στα 3 Στρατιωτικά Νοσοκομεία της Αθήνας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής, είναι ενεργή η παρουσία ιατρονοσηλευτικού προσωπικού,
όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε όλες τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
Με όλες αυτές τις αποστολές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής
Αναβαθμισμένης Δυνατότητας με το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»,
με ενισχυμένη και βελτιωμένη την επιχειρησιακή του στόχευση, οι έλληνες ακρίτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης
σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Η επιτυχία του προγράμματος είναι μεγάλη, η αποδοχή του από τους
κατοίκους όλων των περιοχών της περιφέρειας δεδομένη και η συνδρομή σας ενεργή και ουσιαστική.

Η ανθρωπιστική διάσταση των δράσεων μας αναγνωρίζεται και στη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στο
προσφυγικό. Ρόλος που σας έχει ανατεθεί και εκτελείτε ενσυνείδητα, όπως ακριβώς το επιτάσσει η
επιστημονική σας δεοντολογία και η αγάπη σας για τον άνθρωπο.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για το μέγεθος της ανιδιοτελούς
σας προσφοράς.


Τέλος θα ήθελα να υπογραμμίσω, πως αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή που ανοίγω τις εργασίες του 26ου
Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο συμπίπτει χρονικά με τρεις επετείους:

• 90 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• 90 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής.
• 70 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Σχεδόν ένας αιώνας κοινής πορείας των δύο ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, ένας συμβολισμός που
ενσωματώνει ταυτόχρονα και το ουσιαστικό περιεχόμενο του επετειακού και ιστορικού γεγονότος,
την απόδειξη της κοινής πορείας, της διαρκούς συγχρονίας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας με
την κοινωνία, με την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδος.

Αυτή ακριβώς τη συγχρονία διαβάζουμε και στα 70 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
Ήταν από τις πρώτες σχολές νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην ελληνική επικράτεια, μέχρι την τελική συνεργασία της
με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά τα πρότυπα λειτουργίας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών
Σωμάτων, σε σχέση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επιτρέψτε μου λοιπόν, συναισθανόμενος το ιδιαίτερο βάρος που η περίσταση ορίζει, να κηρύξω την έναρξη
των εργασιών του 26ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων. Σας ευχαριστώ και καλή σας επιτυχία».

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment