Η ομιλία του ΑΝΥΕΘΑ Δημ. Βίτσα στο ιατρικό συνέδριο ΕΔ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 26ου Ιατρικού Συνεδρίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), οι εργασίες του οποίου λαμβάνουν χώρα το διάστημα  3-5 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Το ΙΣΕΔ διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια με σκοπό τη παρουσίαση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Υγειονομικού…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Αλλαγή του Τρόπου Υπολογισμού της Οικονομικής Ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’αρίθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 καθώς και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ. Φ.951.1/53/452801 (ΦΕΚ Β΄ 223/1997) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16) Επί της πρώτης παρ.…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More