1959

1959
Δαπάνες -Πληρωμές
Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε τις ενότητες 1,2, 3 (25Ω) ή/και όλες τις ενότητες
(συνιστάται, ιδιαίτερα,
για μηχανικούς& στελέχη υποστηρικτικής επιμελητείας) (42Ω).
Η τιμή για τις ενότητες 1,2 3 είναι (70€+15€). Η τιμή για όλες τις ενότητες είναι (100€+20€).
Ενεργά στελέχη των ΕΔ &ΣΑ, Πτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καθώς και Μέλη ΣΑΣΙ/ ΕΛΙΣΜΕ
έχουν έκπτωση 25%
(65€ και 90€ αντίστοιχα).
Ένας αριθμός απόρων φοιτητών (5-10), ανάλογα με τις υπάρχουσες κενές θέσεις του ακροατηρίου,
θα πληρώσουν μόνο
15€ (κόστος επιμελητείας).
Επικοινωνία και Εγγραφές
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν από 1/11/2016 έως 13/1/2017, είτε στην Γραμματεία
του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.
(Κυρία Κορωναίου Δέσποινα) στο τηλ. 210-8211025 (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη
από 09.30 έως 14.00), είτε ηλεκτρονικά στο 
elesme@otenet.gr.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσο ενωρίτερα δηλώσετε τόσο καλύτερα.
Περισσότερα για το ιστορικό, τους σκοπούς και την δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. και του Σ.Α.ΣΙ.,
αναγράφονται στις ιστοσελίδες 
www.elisme.gr και http://www.ikaros.net.gr/ .
Πλήρης Φάκελος του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα:
http://www.elisme.gr/gr/2013-01-08-10-05-46/item/seminar
=========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου