ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Όπως είναι γνωστό το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του πολιτικού προσωπικού  (άρθρο 110). Ο λαός δεν έχει καμία αρμοδιότητα και καμία σχέση με το Σύνταγμα. Δεν έχει καμία επαφή με ό,τι έχει σχέση με αυτές τις διαδικασίες.Δεδομένου ότι η αναθεωρητική διαδικασία είναι δυσκίνητη και για να γίνει η παραμικρή αλλαγή θα πρέπει να συμπέσουν τα συμφέροντα μεγάλης μερίδας του πολιτικού προσωπικού και να εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  : Να δοθεί στο λαό η δυνατότητα να αλλάξει ο ίδιος το Σύνταγμα;
(ως παραδείγματα  Ντεγκόλ το 1958 και  της Ισλανδίας).

2. Η εκλογή του ΠτΔ πρέπει φυσικά να γίνεται από το λαό

3. Πλήρης διάκριση των εξουσιών. Θα πρέπει να υπάρξει ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού, αλλά και απόλυτη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

4. Το άρθρο 86 του Συντάγματος για το ανεύθυνο των υπουργών θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως.Επίσης η ασυλία των βουλευτών θα πρέπει και αυτή,  να καταργηθεί πλήρως

5.Επαναφορά του Ελληνικού γένους στις Στρ. Σχολές

6. Περιορισμός των θητειών όλων των αξιωμάτων, των βουλευτών συμπεριλαμβανομένων

7. Εξέταση μειωσεως επίσης και του αριθμου των βουλευτων από 300 σε 200.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου