Την 30/9/2016, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ανακαινισμένης Πτέρυγας της
Πνευμονολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.

Το έργο αφορά στη ριζική ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των θαλάμων,
των διαδρόμων, των λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και των αντιστοίχων
δικτύων υποδομής και εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για τη σταδιακή αναβάθμιση
του συνόλου των χώρων του 401 ΓΣΝΑ, στο πλαίσιο του οποίου προ διμήνου περίπου
παραδόθηκε για χρήση η Β΄ Παθολογική κλινική και το εργαστήριο υπερήχων καρδιολογίας.

Την παρούσα χρονική περίοδο εκτελούνται εργασίες για τη διαμόρφωση παλαιών χειρουργείων
σε νέο τμήμα ενδοσκοπήσεων, την κατασκευή νέας μονάδας τεχνητού νεφρού και την πλήρη
ανακαίνιση της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, ενώ παράλληλα υλοποιείται και μια σειρά έργων
για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η συστηματική αναβάθμιση των υποδομών υγείας ευρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη σειρά
προτεραιοτήτων του ΓΕΣ, έχοντας προς τούτο την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ.


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου