Εγκαίνια Ανακαινισμένης Πτέρυγας Πνευμονολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Την 30/9/2016, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ανακαινισμένης Πτέρυγας της Πνευμονολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ. Το έργο αφορά στη ριζική ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των θαλάμων, των διαδρόμων, των λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και των αντιστοίχων δικτύων υποδομής και εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για τη σταδιακή αναβάθμιση του συνόλου των χώρων του 401 ΓΣΝΑ, στο πλαίσιο…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Ημερίδα Υγιεινής Διατροφής, Άσκησης και Ευεξίας από το Γ΄ ΣΣ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσωπικού των Σχηματισμών, Συγκροτημάτων, Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Φρουράς Θεσ/νίκης, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Υγιεινής Διατροφής, Άσκησης και Ευεξίας, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.Ακροατήριο ήταν Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Οπλίτες Θητείας, μαθητές τςη Σχολής μας, τοπικοί φορείς, καθώς και πολίτες.Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση και αφύπνιση περί…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More