Διαλέξεις στη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών

To μήνα Σεπτέμβριο 2016, πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών οι ακόλουθες διαλέξεις :-«Χρήση Στρατιωτικών Σκύλων στην Ασφάλεια των Στρατοπέδων. Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Τροφίμων», από τον Αρχικτηνίατρο Μπαζιώτη Χρήστο.-“ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ & ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ”από τον Ανσχη (ΥΚ) Χρόνη Ευστάθιο.-«Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. Πρόληψη Ψυχικής Υγιεινής. Στόχοι και Παρεχόμενες Υπηρεσίες», με τη μέθοδο της…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More