Η τάξη εισαχθέντων το 1981, τίμησε στη Σχολή την μνήμη των εκλ(ε)ιπόντων
συμμαθητών τους : 
Ιωαννίδη Σπυρίδων,
Τσουκαλά Ευστάθιο,Παναγόπουλο
Νικόλαο,
Σπανό Λεωνίδα

“Αιωνία τους η μνήμη”
=======================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου