….και με τον τοτε δκτη Τάγματος Στγο ε.α. Θεμιστοκλή Βογιατζογλου και
…με 77 παρόντες !!!!  Ε Υ Γ Ε  !!!
(ΦΩΤ. : Γ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,Α.ΜΕΛΙΣΣΗ,Χ.ΣΤΑΜΟΥ)


 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου