Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα
καταβολής του μερίσματος του Μετοχικού

Ταμείου Αεροπορίας και της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το τελευταίο

τετράμηνο.Όπως ανακοινώθηκε από το ΜΤΑ η καταβολή τους θα γίνει στις

5 Σεπτεμβρίου, 5 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου.Στην ανακοίνωση

επισημαίνεται ότι η τροποποίηση καθίσταται αναγκαστική, λόγω της υποχρέωσης

του Ταμείου να προσαρμοστεί στις δεσμευτικές οδηγίες των αρμοδίων φορέων του

υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΕΘΑ για την αποφυγή αποκλίσεων από τους

καθορισθέντες στόχους του προϋπολογισμού του.

===============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου