merism mtn

merism mtn
1. Από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι με την Φ. 951/37/134254/Σ.2072/11-Ιουλ-2016
/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμμένου έγινε αποδεκτή η υπ΄’αριθμ.
137/2015 γνωμοδότηση του Ε τμήματος του νομικού συμβουλίου του κράτους, σύμφωνα με την οποία:
«…τα νέα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, με τα οποία χορηγήθηκε επιπλέον ποσοστό στο επίδομα χρόνου
υπηρεσίας και μισθολογική προαγωγή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. 38 της υποπαραγράφου
Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12 σε συνδυασμό με την παράγραφο 12 α του άρθρου
4 του ν.4151/2013, δυνάμει των οποίων αναπροσαρμόστηκε η σύνταξη από το ΓΛΚ των στρατιωτικών,
που αποχώρησαν, λόγω συνταξιοδότησης, κατά το διάστημα από 1-7-2011 έως 31-7-2012, παράγουν
έννομα δικαιώματα αναπροσαρμογής του μερίσματος, που καταβάλουν τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και της οικονομικής ενίσχυσης των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης
Μερισματούχων ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ (ΕΚΟΕΜΣ, ΕΚΟΕΜΝ και ΕΚΟΕΜΑ), από 1-8-2012 και εντεύθεν.
Και τούτο διότι το ως άνω χρονικό διάστημα προσμετράται ως χρόνος για την απονομή μισθολογικής
προαγωγής και τη χορήγηση επιπλέον ποσοστού στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ενώ κατά τη διάρκειά
του «πάγωσε» μόνον η καταβολή των σχετικών ποσών. Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των σχετικών
ποσών του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και των μισθολογικών προαγωγών γίνεται (σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση του Ν.4151/2013) επί των νέων μειωμένων αποδοχών, που ισχύουν από 1-8-2012
και εντεύθεν».

2. Κατόπιν των ανωτέρω οι μέτοχοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων
παρακαλούνται όπως υποβάλλουν στο ταμείο σχετικές αιτήσεις αναπροσαρμογής των μερισμάτων τους.

Ο Πρόεδρος ΜΤΝ
Αντιναύαρχος ε.α Ν. Βαζαίος Π.Ν.
===================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου