Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και αναφορικά με το πως σκοπεύουν
οι αρμόδιοι φορείς του 
Γ.Λ.Κ., να αντιμετωπίσουν τις αποστρατείες των
συναδέλφων μας, κατά την μεταβατική περίοδο ισχύος 
του ν.4387/2016,
σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

-Δεν θα λάβουν υπόψιν τους, την ημερομηνία υπογραφής του ΦΕΚ αποστρατείας,
ούτε της κοινοποιήσεως 
υπηρεσιακώς αυτου, αλλά αυτην που αντιστοιχεί σε εναν
ακριβώς μήνα, μετά την έκδοσή του.

-Κατά το Γ.Λ.Κ. επίσης, δεν τίθεται θέμα για το πότε χρονικά λογίζεται ως
συνταξιούχος,ο απόστρατος,
(είτε την ημέρα υπογραφή του ΦΕΚ, είτε την
ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικήςπράξης είτε την ημερομηνία
έναρξης
χορηγήσεως των συνταξίμων αποδοχών -μετά ή ανευ 3μηνων αποδοχων-).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ λοιπόν και σύμφωνα με την ερμηνεία του Γ.Λ.Κ., για
τους συναδέλφους που το ΦΕΚ
αποστρατείας τους, έχει εκδοθεί μετά την
1η Ιουνίου 2016, ο υπολογισμός των συνταξίμων αποδοχών
τους, θα γίνει
με το νέο τρόπο (ν.4387/2016) και θα αναγκαστούν να προσκομίσουν απο

την Υπηρεσία τους,βεβαιωτικά αποδοχών από το 2002 και εντεύθεν
(ίσως απαιτηθεί να τροποποιηθεί το σχετικό Δ.Α.Υ.Κ.)

-Για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, θα απαιτηθεί εύλογο χρονικό
διάστημα ανάπτυξης νέας 
εφαρμογής και έως τότε αναζητούνται τρόποι,
καταβολής έστω και προσωρινης σύντάξεως (σκέφτονται για 
το 80% βάσει
του παλαιου τρόπου και στη συνέχεια να προβούν σε συμψηφισμούς, με τον
τελικό υπολογισμό).

-Για τα προβλήματα  παρεμηνειών που έχει αποφερει ο νεός νόμος 4387/2016
(όπως π.χ.η παραγ.6 του άρθρου 
4, που ενω αναφέρει για ημερομηνία ισχυος,
των ανωτέρω διαδικασιών την 1/7/2016, παραπέμπει σε άλλες 
παραγράφους
του νόμου, για άλλες διαδικασίες που αναγράφεται η 1/1/2017) από το ΓΛΚ
διαβεβαιώνουν πως, δεν θα αναμένουν 
τον νεό φορέα (ΕΦΚΑ) για τα
διαδικαστικά των συνταξιούχων εντός του 2016, αλλά θα δρομολογήσουν όλες
τις 
απαιτούμενες ενέργειες, όπως ακριβώς πράττουν έως σήμερα και για τους
υπόλοιπους συνταξιούχους,που 
υπάγονται στο παλαιό καθεστώς(πριν την ισχυ
του ν.4387/2016).
Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

================================================================================
 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου