Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 22 Αυγούστου  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η εγκύκλιος

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΑΔΑ 738Κ6-ΞΩΞπου αφορά σε συμπληρωματική

προκύρηξη για ΑΣΣΕΙΑΣΣΥ 2016 με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων

που θα εισαχθεί στις στρατιωτικές σχολές των ΕΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

 

========================================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου