Το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατιωτικών Μελετών, μετά την

εξαιρετική επιτυχία των χειμερινών και εαρινών σεμιναρίων,

οργανώνει και ανανεώνει το Φθινόπωρο του 2016 μια σειρά

από ενδιαφέροντα Σεμινάρια.

Τα Σεμινάρια προσφέρονται για πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

φοιτητές, αξιωματικούς των ΕΔ, στελέχη το Δημοσίου και Ιδιωτικού

Τομέα, Σπουδαστές ΑΣΕΙ, καθώς και για κάθε ενεργό πολίτη.

Αναλυτικά προγράμματα και λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην

ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το βασικό περίγραμμα των Σεμιναρίων φαίνεται παρακάτω:

Είναι η (Γεω)οικονομία αγαπητέ μου!
1. Εισαγωγή, σύνδεση Γεωπολιτικής με  οικονομία
2. Από την Γεωπολιτική στη Γεωοικονομία
α. Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας :  ΑΕΠ, ανάπτυξη και capital controls,

ισοζύγια, πληθωρισμός, Δημόσιο χρέος, επενδύσεις. Η πραγματική οικονομία,

το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αγορές συναλλάγματος.
β. Σύντομη ιστορία του πετρελαίου, των νομισμάτων και των ιδεών: Από τις πρώτες

ανακαλύψεις στην Standard Oil, ΟΠΕΚ, πετρελαϊκές κρίσεις.
γ. Από τον κανόνα του χρυσού στα ψηφιακά νομίσματα και από τον φιλελευθερισμό

στον νεο-φιλελευθερισμό.
3. Ευρωπαϊκή Οικονομία
α. Η Οικονομική & Νομισματική ένωση και το ευρώ: Η πορεία προς την ενοποίηση.

Το κοινωνικό κράτος μετά τον Β’ΠΠ. Το μέλλον και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής

οικονομίας.
β. Η περιφέρεια της Ευρώπης : Αποτελούν οι Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

αποσταθεροποιητικούς παράγοντες της ΕΕ;
γ. ΡωσίαΕυρώπη και οι προοπτικές της Ευρασιατικής Ένωσης.

4. Η οικονομία στο «επίπεδο» παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
α.  Γενικά περί ΠαγκοσμιοποίησηςΦάσειςΠεριφερειακές Συμφωνίες (NAFTA, TPP, TTIP).

Είναι η παγκοσμιοποίηση αναπόφευκτη;
β. Η ψηφιακή οικονομία και η Βιομηχανική Επανάσταση (Τεχνητή νοημοσύνη, το internet

των πραγμάτων, 3D printing και 16 ακόμα τάσεις).
γ. Μέσα επιβολής οικονομικής ισχύος : Κυρώσεις, οικονομικός πόλεμος, η πρόκληση του

δολαρίου. Νομισματικοί πόλεμοι : Πότε; Πού; Πώς;

5. H ελληνική Θέση: Ενέργεια και στρατηγικό όραμα
α.Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας :Ενεργειακό μείγμα, κοιτάσματα και δίκτυα αγωγών.
β. Ελληνική οικονομία 2021 :Τι μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα από τον οικονομικό ανταγωνισμό

των ισχυρών δρώντων στο Διεθνές Σύστημα.
γ. Κατά την κρίση των συμμετεχόντων

 

Αμυντική Οικονομία, Διοικητική και Μηχανική της Επιμελητείας (Logistics)
1.  Αμυντική Βιομηχανία και Τεχνολογία
α. Ανάλυση παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και  εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας
β. Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική
γ. Globalization and its implications for the defense industry
δ. Προγράμματα Έρευνας για την Άμυνα και την Ασφάλεια
ε. Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες
στ. Αμυντική Τεχνολογία

2. Βασικές Αρχές Οικονομικών και ΠρομηθειώνΕθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός -Αμυντική

Δημοσιονομική Πολιτική
α. Βασικά Οικονομικά για Στελέχη 
β. Προμήθειες & Συμβάσεις
γ. Προϋπολογισμός και Αμυντικές Δαπάνες στην Ελλάδα
δ. Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός-ΕΑΣ
ε. Αμυντική Δημοσιονομική Πολιτική και Δαπάνες στην Τουρκία και στα όμορα Βαλκανικά

κράτη

3. Εισαγωγή στην Επιμελητεία
α. Εισαγωγή στην Επιμελητεία
β. Αντίστροφη Επιμελητεία (Reverse Logistics)
γ. Αγορά και Ελληνικές Εταιρίες Logistics.

4. Μηχανική και Διοικητική της Επιμελητείας
α. Μηχανική της Επιμελητείας:
(1) Αξιοπιστία 
(2) Συντηρησιμότητα ,
(3) Διαθεσιμότητα 
(4) Ελεγξιμότητα
(5) Εργονομία & Ασφάλεια
(6) Κύκλος  Ζωής Συστήματος
β. Διοικητική της Επιμελητείας:
(1) Ποιότητα
(2) Τεχνική Τεκμηρίωση Επιμελητείας 
(3) Ειδικά Θέματα  
(4) Διαχείριση Έργων Επιμελητείας  

5. Υλικοτεχνική Υποστήριξη
α. Τεχνική Υποστήριξη:
(1) Συντήρηση και Ανάλυση Υποστηριξιμότητας
(2) Διαχείριση Συνθέσεων & Βιβλιογραφίας  Συστημάτων  
β. Εφοδιαστική Υποστήριξη :
(1) Εφοδιασμός και Εφοδιαστικές Αλυσίδες
(2) Αποθέματα και Διαχείριση

ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΗΓΕΣΙΑ
Α. ΠΟΛΕΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΗΓΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Θεωρία Πολέμου. Ο πόλεμος από την αρχαιότητα έως σήμεραΒασικοί ορισμοί Στρατηγικής
2. Κλασσικές και Νεώτερες στρατηγικές αντιλήψεις περί πολέμου. Χερσαία, Ναυτική και αεροπορική στρατηγική σκέψη. Πυρηνική στρατηγική.  
3. Η ηγεσία σε ειρήνη, κρίση και πόλεμο. Σχέσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.    

Β.ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
4. Πελοποννησιακός Πόλεμος. Β’ Καρχηδονιακός πόλεμος. Μέγας Αλέξανδρος. Ναπολεόντειοι Πόλεμοι. Περίοδος Μπίσμαρκ
5. Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.                                          
6. Επαναστατικός Πόλεμος. Ανταρτοπόλεμος. Μάο, Κίνα και Ινδοκίνα. Ψυχρός Πόλεμος. Κορέα και Βιετνάμ.
7. Σύγχρονοι Πόλεμοι: Ιράκ, Λίβανος, Αφγανιστάν, Συρία.    

Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
8. Ένοπλες συγκρούσεις, κρίσεις και χειρισμός κρίσεων. Δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων.
9.Τεχνολογία και σύγχρονος πόλεμος. Νέες μορφές πολέμου.  
10.Στρατιωτικές απειλές κατά Ελλάδος. Αποτρεπτική στρατηγική και Ελληνικές ΕΔ.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου