Συμμετέχοντες : Ανχης χειρουργός Μουχασίρης Χρήστος, Ανχης αναισθησιολόγος

Ναστούλης Χρήστος και Τχης νοσηλευτής Οικονόμου Χρήστος ο οποίος

οργάνωσε και ετοίμασε άψογα την αποστολή !!

===============================================================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment