Την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή

Εφαρμογής Υγειονομικού,  η τελετή αποφοίτησης της Εκπαιδευτικής Σειράς

των Ανθυπολοχαγών Υγειονομικού τάξεως 2015, του Τμήματος Βασικής

Εκπαίδευσης.Αποφοίτησαν:
–       46 Ιατροί
–       5 ψυχολόγοι
–       3 φαρμακοποιοί
–       1 κτηνίατρος
Τα αποφοιτήρια επιδόθηκαν από το Διευθυντή της Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΣ.

======================================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου