"…Πρωινό στο κρεββάτι! Δεν είναι πάντα τόσο εξωτικό όσο ακούγεται,

αλλά για πρώτη μετεγχειρητική μέρα μετά από επέμβαση στο ισχίο,

είναι καλά. Θερμές ευχαριστίες στο συνάδελφο και φίλο, ορθοπαιδικό

Αντώνη Κοτσιράκη ( που έχυσε τόνους ιδρώτα), στο 

συνάδελφο και μαθητή μου, αναισθησιολόγο Θανάση Ράντη

( που μου έχυσε τόνους προποφόλη) και σε όλο το προσωπικό του

251ΓΝΑ που με τη φροντίδα, την επιστημονική

κατάρτιση, τον επαγγελματισμό και την αγάπη τους, συνέβαλαν στην

καλη έκβαση και στη γρήγορη επιστροφή (αύριο) για τη συνέχεια της

ανάρρωσής μου στο σπίτι….

Α.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ"

 

 

ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ & ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΑΓΓΕΛΕ

 

=================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου