Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού από την ίδρυση τους έως και σήμερα. Με την έρευνα αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ιστορία του Οικονομικού Σώματος στις Ένοπλες δυνάμεις, από την εποχή του Καποδίστρια οπότε θεσπίστηκε το Οικονομικό Σώμα, έως τα τωρινά χρόνια. Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι λόγοι που οδηγούν στη μετάβαση από το δημόσιο λογιστικό στο διπλογραφικό σύστημα και η δυνατότητα προσαρμογής. Η ραγδαία ανάπτυξη της λογιστικής επιστήμης έχει ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως, στιγματίζοντας τη λογιστική αντιμετώπιση τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται και η θέσπιση κριτηρίων για καίρια θέματα, όπως η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιβάλει (ως επιτακτική), την ανάγκη για διαφάνεια και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης του δημόσιου τομέα. Το ελληνικό κράτος για να εκπληρώσει το στρατηγικό του ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει τις αλλαγές από τον εαυτό του, από τη δική του αποδοτική διαχείριση. Η οργάνωση του κράτους είναι σκοπός αλλά και υποχρέωση του.Με την αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διαχείριση εξασφαλίζονταιδημόσια χρηματοδότηση µε βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών.Η καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας και η μέτρηση της απόδοσης της δημόσιας δαπάνης µε κατάλληλους δείκτες.Η ανάλυση κόστουςοφέλους για κάθε δαπάνη και η εξάλειψη των µη παραγωγικών και µη κοινωνικά αναγκαίων δαπανών.Η άριστη τοποθέτηση των κεφαλαίων και η εξοικονόμηση πόρων. Στις αναπτυγμένες χώρες η λογιστική του δημόσιου τομέα θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα και επιτυχής πτυχή των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, από την άλλη πλευρά στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός από ένα εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της κυβερνητικής οικονομικής διαχείρισης, αποτελεί όπλο ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά. Σημαντική, επίσης είναι και η διερεύνηση του ζητήματος της υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και λειτουργίας των υποδομών του Υπουργείου, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές και τα αποκλειστικά πλαίσια του δημόσιου τομέα, με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και τις παραμέτρους που κάνουν την πιθανή αυτή συνεργασία επωφελή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με δεδομένο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, από απόψεως απασχολούμενου κεφαλαίου, κατατάσσονται στην πρώτη θέση μεταξύ των δημόσιων οικονομικών μονάδων της χώρας καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης συστημάτων και διαδικασιών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται η πλέον επωφελής αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

 

Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ : http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/34552#page/124/mode/2up

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34552
Εναλλακτικός τίτλος
The history of the financial services at the Greek Army: evolution – effects – potentials – suggestion
Συγγραφέας
Χατζηχαμπέρης, Ηλίας Γεώργιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και ΔιαχείρισηςΠολιτισμικών Αγαθών
Εξεταστική επιτροπή
Χρήστου Αθανάσιος
Σπηλιοπούλου Ιωάννα
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος
Δουλαβέρας Αριστείδης
Παταργιάς Παναγιώτης
Φωτόπουλος Γεώργιος
Χουλιάρας Αστέριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου