Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσωπικού, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08

Ιουλίου 2016 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, Ημερίδα Καταπολέμησης

Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών.Θέματα της Ημερίδας, τα οποία παρουσίασαν

εξειδικευμένοι στρατιωτικοί ιατροί, στελέχη της ΕΛΑΣ, του ΕΚΑΒ και του ΟΚΑΝΑ,

ήταν τα ακόλουθα:
-Ουσιοεξαρτήσεις στις ΕΔ, νομικό – διοικητικό πλαίσιο.
-Διακρίσεις και είδη ναρκωτικών.
-Επιπτώσεις του καπνίσματος.
-Η αλήθεια για το αλκοόλ.
-Aντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων.
-Θεραπευτική αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, εξέλιξη και ανάπτυξη των θεραπευτικών

προγραμμάτων στην Ελλάδα.
-Κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των χρηστών στην κοινωνία.
-Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ψυχοδραστικών ουσιών στις ΕΔ.

H Hμερίδα ήταν ελεύθερη για το κοινό και την παρακολούθησαν στελέχη της Φρουράς

Θεσσαλονίκης, οπλίτες θητείας, μαθητές Παραγωγικών Σχολών, αντιπροσωπείες

τοπικών φορέων, καθώς και πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης.
===============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου