eurolex

eurolexΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Οδηγία 2003/88/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν επαρκείς

περιόδους ανάπαυσης. Η έννοια της “ανάπαυσης”

πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες χρόνου, και συγκεκριμένα ημέρες, ώρες ή και

κλάσματά τους. Οι εργαζόμενοι στην Κοινότητα πρέπει να διαθέτουν ορισμένες

ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, ημερησίας, εβδομαδιαίας και ετήσιας καθώς

και κατάλληλα διαλείμματα εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται σχετικά

και μια μέγιστη κατ’ εβδομάδα διάρκεια εργασίας.

……………………………………………………

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

……………………………………………………
Άρθρο 8
Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) ο κανονικός χρόνος νυκτερινής εργασίας να μην υπερβαίνει, κατά μέσον όρο, τις

οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο·
β) οι εργαζόμενοι τη νύχτα η εργασία των οποίων ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή

σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση να μην εργάζονται περισσότερο από οκτώ

ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούν

νυκτερινή εργασία.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή

σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση ορίζεται από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και

πρακτικές ή από συλλογικές συμβάσεις ή από συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών εταίρων,

λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων και των κινδύνων που συνδέονται με τη

νυκτερινή εργασία.

Άρθρο 9
Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) οι εργαζόμενοι τη νύχτα να δικαιούνται δωρεάν ιατρική εξέταση, πριν από την ανάληψη

της εργασίας αυτής και, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στη συνέχεια·
β) οι εργαζόμενοι τη νύχτα που υποφέρουν από προβλήματα υγείας που αποδεδειγμένως

οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, να μετατίθενται, όποτε είναι δυνατόν, σε θέση ημερήσιας

εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.
2. Η δωρεάν ιατρική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) διέπεται από το

ιατρικό απόρρητο.
3. Η δωρεάν ιατρική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να

εντάσσεται σε εθνικό σύστημα υγείας.

Άρθρο 10
Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία
Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση της νυκτερινής εργασίας ορισμένων

κατηγοριών εργαζομένων, ορισμένες εγγυήσεις, υπό όρους που καθορίζονται από τις

εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, για τους εργαζόμενους, οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο

ασφαλείας ή υγείας οφειλόμενο στη νυκτερινή εργασία.

Άρθρο 11
Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα τακτικά
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εργοδότης που χρησιμοποιεί

εργαζομένους τη νύχτα τακτικά να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 12
Προστασία της ασφάλειας και της υγείας
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) οι εργαζόμενοι τη νύχτα και οι εργαζόμενοι σε βάρδιες να απολαύουν προστασίας της

υγείας και της ασφάλειάς τους, ανάλογης προς τη φύση της εργασίας τους·
β) οι κατάλληλες υπηρεσίες ή μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας

και της υγείας των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες να είναι

ισοδύναμα με τα προσφερόμενα στους άλλους εργαζομένους και να είναι διαθέσιμα ανά

πάσα στιγμή.

Άρθρο 13
Ρυθμός εργασίας
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εργοδότης που προτίθεται να

οργανώσει την εργασία με έναν ορισμένο ρυθμό να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της

προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιορισθεί η μονότονη

και η ρυθμική εργασία, σε συνάρτηση με το είδος της δραστηριότητας και τις απαιτήσεις

ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαλείμματα του χρόνου εργασίας.
Διαβάστε ολόκληρη την οδηγία εδω .

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου