…έχουν ακόμα καθαρογραφει (σύμφωνα με τη γραμματεία του ΣτΕ η καθυστέρηση

οφείλεται στο πλήθος των ονομάτων της ασκηθείσας από 2.500 φυσικά πρόσωπα,

παρέμβασης, η οποία παρέμβαση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τη

νομοθεσια του ΣτΕ & ευχής έργον θα είναι,κάποιοι συνάδελφοι να μην προχωρούν

σε τετοιου είδους κινήσεις στο μέλλον).Παραταύτα & μόλις καθαρογραφουν οι αποφάσεις,

σύμφωνα με τις οποίες οι μισθοί και οι συντάξεις των Στρατιωτικων (στελεχών Ε.Δ.

& Σ.Α.) , πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, η Δημόσια Διοίκηση,

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ με αυτές, ειδάλλως οι φορείς αλλά και οι συνάδελφοι
με τις νομικές τους παρεμβάσεις στο ΣτΕ ή τις ατομικές τους αγωγές, οφείλουν και σκοπεύουν
να εξαντλήσουν όλα τα ενδικα 
μέσα εντός και εκτός της χώρας, έως την τελική ΜΑΣ δικαίωση!!!  

Για τα θέματα της παραγραφής που τυχόν γεννώνται απο τις υπέρμετρες καθυστερησης

συμμόρφωσης με τις αποφάσεις δικαίωσης, θα επιθυμουσαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας

πως, όσοι και όσες συνάδελφοι είχαμε καταθέσει αίτηση διακοπής παραγραφής στο Ν.Σ.Κ.

(κίνηση που ως Σύνδεσμος πρωτο-υποδείξαμε ως πρωτο μέτρο αντίδρασης για να κερδίσουμε

τουλάχιστον ενα 6μηνο) και στη συνέχεια προσφύγαμε ατομικά, ως φυσικά πρόσωπα σε ένδικα

μέσα (ακόμα και από την προηγούμενη απόφαση), δεν τίθεται θέμα παραγραφής  καμίας αξίωσης

τουλάχιστον έως 31/12/2016, για τα έτη  2015 και 2016 (κατά την εκδίκαση των αγωγών

αυτων, όταν και εφόσον πραγματοποιηθούν, δύναται να “επικαιροποιηθεί-συμπληρωθεί” το
αιτούμενο χρηματικό ποσό).

================================================= ΄
 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου