…απέραντη ευγνωμοσύνη στον Τάκη Χρυσανθακόπουλο και τους ιατρούς

της ΝΡΧ κλινικής του ΝΙΜΤΣ για την νοσηλεία της μητέρας μου.

Η συναδελφική αλληλεγγύη δεν θα μπορούσε να βρει αντιπροσωπευτικότερους

εκφραστές!
ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
=============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου