Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», το δεύτερο

δεκαήμερο του Ιουνίου 2016 διεξήχθη άσκηση ανάπτυξης Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου

Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), Σταθμού Α΄ Βοηθειών (ΣΑΒ) και Σταθμού Διαλογής.

Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού Υγειονομικού που επανδρώνει το ΚΙΧΝΕ,

καθώς και των Μονάδων του Σχηματισμού σε επεισόδια διακομιδής, περίθαλψης και θεραπείας

Απωλειών Μάχης σε συνθήκες εκστρατείας.
Την άσκηση παρακολούθησε και ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Υγειονομικού ΓΕΣ, Ταξίαρχος (ΥΙ)

Παναγιώτης Κοτιλέας.

 

 

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου