Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Υγειονομικού, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, με θέμα: «Νοσηλευτική Έρευνα και Κλινική Πράξη-Στροφή στην Τεκμηριωμένη
Γνώση», στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.Η θεματολογία της
Ημερίδας αφορούσε στα σύγχρονα δεδομένα στη Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις και τη
σύνδεση μεταξύ νοσηλευτικής έρευνας και κλινικής πράξης.Το επιστημονικό πρόγραμμα
περιέλαβε διαλέξεις και μία στρόγγυλη τράπεζα με εισηγήσεις, όλες σχετικές με τη νοσηλευτική
έρευνα και την κλινική πράξη βασισμένη στην επιστημονική τεκμηρίωση, από έγκριτους επιστήμονες
από τον στρατιωτικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό χώρο.


Παράλληλα και σε συνέχεια με το πρόγραμμα της Ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν και 6

αμιγώς κλινικά και 4 ειδικά φροντιστήρια (workshops).
Στις εργασίες της Ημερίδας, συμμετείχαν περισσότεροι από 350 εγγεγραμμένοι νοσηλευτές,

μαθητές της ΣΣΑΣ, φοιτητές νοσηλευτικής και άλλοι επαγγελματίες υγείας από την Βόρεια Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου